Privacy policy

Locus People hanteert een stringent privacy-beleid, waarbij de Nederlandse privacy-wetgeving nauwkeurig wordt nageleefd.

Locus People beschermt de privacy van bezoekers van haar website, die privacy gevoelige informatie aan haar verstrekken. Locus People spant zich naar alle redelijkheid in om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de diensten die zij verleent zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel. Locus People wil haar totale diensten-aanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart en kan Locus People haar dienstenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de bezoekers. De bezoeker van de websites van Locus People beslist zelf of deze zijn/haar gegevens door Locus People gebruikt mogen worden voor het doel, waarvoor Locus People deze wenst te bewaren. Daaronder dient te worden verstaan het gebruik van de persoonsgebonden gegevens, zoals curriculum vitae, binnen de organisatie van Locus People ten behoeve van het invullen van vacatures.

Locus People verstrekt deze gegevens slechts aan werkgevers, die een vacature bij Locus People hebben geplaatst. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker zullen zijn/haar naw-gegevens aan deze werkgever mogen worden verstrekt. Het voorafgaande is slechts anders, indien Locus People op basis van de Wet gehouden zou zijn persoonsgebonden gegevens van de bezoeker te verstrekken aan de daartoe bevoegde instanties. Met de invulling en akkoord verklaring van de door Locus People gevraagde persoonsgebonden gegevens, verklaart de bezoeker in te kunnen stemmen met het geanonimiseerd gebruik van zijn/haar gegevens ten behoeve van het hiervoor genoemde doel.

Op ieder gewenst moment kan de bezoeker zijn/haar bij Locus People geregistreerde persoonsgebonden gegevens laten verwijderen. Dat kan geschieden middels een e-mailbericht aan info@locuspeople.nl, met het verzoek voor verwijdering van de persoonsgebonden gegevens zorg te dragen. Locus People behoudt zich het recht voor het Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de Wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Contactformulier

Benieuwd naar onze mogelijkheden en of opzoek naar een geschikte medewerker voor uw project? Laat uw gegevens achter via het contactformulier en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contactformulier
Disclaimer | Privacy policy | Cookies | Algemene voorwaarden